มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0002 ถอดบทเรียนเชิงสังเคราะห์.pdf ถอดบทเรียนเชิงสังเคราะห์ "พลัง อสม.สานชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ เหล้า (1.95 MB) Admin ต.ค. 2564
E-0001 สร้างพื้นที่ต้นแบบลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า.pdf สร้างพื้นที่ต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า โดยกลไกการพัฒนา อสม. (671.71 KB) Admin ต.ค. 2564
E-0003 เรื่องเล่าจากพื้นที่อสม.pdf เรื่องเล่าจากพื้นที่อสม เสริมพลัง อสม. สานพลังชุมชน ลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า สนับสนุน สสส. (3.73 MB) Admin ต.ค. 2564
1
^