มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

ชื่อภาษาไทย  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
ชื่อภาษาอังกฤษ INSTITUE  OF E-SAAN   RESEARCH   FOR LOCAL DEVELOPMENT FOUNDATION  (IERD)
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 58/ 5 ถนนเขื่อนธานี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์ 08 – 3655 – 3954, 08 – 4519 – 9354, 08 – 9469 - 1966
Email : bi_tong_oon@hotmail.com, watcharaporn.wl@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/EsaanEBRDI
 
^